Reklaam raadios

reklaamRaadiol, kui reklaamikandjal, on teiste massiteabevahendite ees palju eeliseid. Kõige olul isem eelis — on luua pilt minimaalse investeeringuga. Teha audioklipp ja paigutada reklaam raadiosse on minimaalse ajakuluga ja pole sugugi kallis. Raadiot kuulatakse autos, tööl, kodus, piknikul, mobiiltelefoni vahendusel. See on ainus teabeallikas, mis mõjutab tarbijat kogu päeva, kus see ka ei asuks. Raadiot kuulavad kõik elanikkonna grupid — ärimeestest kuni koduperenaisteni.

Raadio on reklaamiandja jaoks kõige operatiivsem vahend. Ta tagadb reklaami suurepärase sageduse ja ulatuse, ja kõike seda minimaalsete kulutustega. Inimesed usaldavad raadiojaama , mida igapäevaselt kuulavad ja see usaldus kandub üle ka reklaamidele. Inimestele on omane usaldada oma sõpru.
Mitmed uuringud näitavad, et helid jäävad inimestele paremini meelde ja säilivad mälus kaua. Kuna raadio töötab ainult läbi kuulmise, siis tema sõnumid jõuavad inimese teadvusse kiiremini ja efektiivsemalt, kui teised massiteabevahendid. Nad loovad selgeid ning meeldejäävaid kujundeid ja juhivad tarbijate tegevust, s.o. viivad reaalsete ostudeni.

Meie konsultandid on alati valmis vastama Teie küsimustele!

Reklaami osakond: või +372 6 30 70 08